bati trakya turk cumhuriyeti
HaritasıBatı Trakya Gen.Kur.Bşk. P.Kur.Bnb.
ein Bild Bayrağı Bayrağın anlamı; Yeşil Renk: İslamiyeti, Siyah Renk: Balkanlardaki zülmü, Beyaz Renk: Özgürlüğü, Ay ve yıldızlarda Türklüğümüzü simgeler. Tarihte İlk Türk Cumhuriyeti Tarih Bilgileri BATI TRAKYA NERESİ? Meriç ile karasu nehirleri arasında kalan 8.578 km2 lik yüz ölçümüne sahip BATI TARAKYA bölgesi 24 temmuz 1923 tarihinde imzalanan lozan antlaşması ile yunanistana bırakıldığında bölge nufusunun %80 i turklerden bölge topraklarında %86sı turklere ait arazilerden oluşmaktaydı.Ancak bugün yunanistanın uyguladığı politikalar sonucunda batı trakyada türk nufusu %36 lara kadar gerilemiş türklere ait arazi oranı ise %40 ın altına inmiştir. 29 OCAK 1988 MİLLİ DİRENİŞ Batı trakya müslüman türk azınlığı yıllar boyunca süre gelen tüm haksız uygulamaların bir gün son bulacağı düşüncesiyle suskunluğunu hiç bir zaman bozmamıştır.Yunanistan yüksek mahkemesinin batıtrakyada türk yoktur gerekçesiyle verdiği türklere ait tüm derneklerin kapatılması kararı Batı trakya müslüman türk azınlığı mensuları açısından milli kimlikleri yunan devleti tarafından inkar edilmesi anlamına gelmiş ve tarih boyunca dünyanın hiç bir yerinde böyle bir hakarete boyun eymemiş olan türk insanında suskunluğunu daha fazla sürdürememesine neden olmuştur.Yüksek mahkemenin kararı duyan batıtrakya müslüman türk azınlığı mensupları söz konusu kararı protesto etmek amacıyla 29 ocak 1988 cuma günü gümülcine türk gençler birliği önünde toplanmak üzere harekete geçmiştir.yunanların kurduğu barikatlar şehre giden otobüs seferlerinin iptal edilmesi gib engellemeler bile Türk azınlık mensuplarının yaya olarak dağları aşıp toplantı saatinde gümülcine ye ulaşmalarına mani olamamıştır.Tek amacları milli kimliklerine sahip çıkmak ve korumak olan onbinlerce türk gümülcine türk gençler birliği önünde toplanarak hep bir ağızdan Batı trakyada türk vardır bunun ispatıda bizleriz mallarımıza el konulabilir hapislerde çürüye biliris ama türklüğümüzden asla vaz geçmeyiz diye haykırmıştı.Bu tarih batıtrakya türk azınlığı tarafından milli direniş günü olarak adlandırılmaktadır. LOZAN ANLAŞMASININ GETİRDİĞİ STATÜ Lozan barış anlaşmasının siyasi hükümler adını taşıyan birinci kısmının üçüncü faslı azınlıkların korunması adı altında türkiyedeki müslüman olmayan azınlıkların statüsünü belirleyen bir takım hükümler getirilmektedir 37.-44. maddelerini oluşturan bu hükümlerden sonra gelen ve faslın son maddesi olan 45. madde hükmüne göre türkiyenin müslüman olmayan azınlıklarına tanınmış olan haklar yunanistan ca da kendi ülkesine de bulunna müslüman azınlığı tanınmıştır.Böylece kabül edilen 45. madde ile lozanda azınlık koruma hükümleri batıtrakya türklerinin özel azınlık koruma rejimi olarak ortaya çıktı.Batıtrakya türklerini ilgilendirdiği biçimi ile (yani yunanistan yükümlükleri açısında)şöyle özetlene bilir.37. maddeye göre yunanistan bu hükümleri temel yasa olarak tanıyacak ve hiç bir yasa vb. metin ve resmi işlemi bunlarla çelişmesine izin vermeyecektir 38.maddeye göre hiç bir ayrım yapılmaksızın herkezin hayat ve özgürlüğü korunacak herkez dilini özgürce uygulaya bilecek dolaşım ve göç etme özgürlüğüne sahip olacaktır. 39.maddeye göre müslüman tüm medeni ve siyasal haklardan yararlanacaklar yasa önünde eşit olacaklar dil ayrılığı bu haklardan yararlanmada özellikle kamu hizmetine girmede ve yükseltilmede engel oluşturmayacaktır.Madde nin son iki fıkrasında bütün yunan vatandaşlarının çeşitli işlerinde istediği dili kullanmasına imkan verildiği gibi müslümanların mahkemelerde de kendi dillerini kullanabilmeleri için gerekli kolaylıkların sağlanması hükmünü getirmektedir.40. madde müslümanların giderlerini kendileri ödemek şartıyla her türlü hayır kurumu okul ve benzeri kurumları kurarak bunları yönetmek ve denetlemek hakkını güvence altına almakta buralarda kendi dillerini özgürce kullanmak ve dini törenlerini yapmak imkanını getirmektedir.41. maddeye göre müslümanların önemli oranda oturdukları yerlerde yunan yetkilileri müslüman cocuklarının ana dilinde öğrenim görebilmeleri için gerekli tetbirleri alacak bu azınlık bu tür yerlerde kamu bütçelerinden eğitim din yada hayır işleri için hakça birpay alma hakkına sahip olucaktır.42. madde hükmüne göre yunan hükümeti müslümanların aile hukukuyla ve kişi halleriyle ilgili durumlarını bu azınlığın gelenek ve göreneklerine uygun biçinde çözümlenmesini güvence altına almakta bunların dini müesseselerini tam bir koruma altına almanın yanı sıra vakıf ve dini kuruluşlarına her türlü kolaylığı sağlamayı ve bu nitelikte kurulacak yeni kurumlardan gerekli kolaylıkları esirgemeyi üslenmektedir.43. madde müslümanların inançlarına haykırı davranışta bulunmaya zorlanamayacağı bu inançlar yüzünden yasanın öngördüğü bir işlemi yeirne getirememeleri durumunda haklarını yitirmemeleri hükmünü getirmektedir. 44. maddeye göre yunanistanın yükümlediği hükümler uluslar arası nitelikte sayılarak milletler cemiyetinin güvencesi altına konmakta cemiyet konseyinin çoğunluk kararı olmadan değiştirilememekte.Konsey üyelerinde herhangi biri bu hükümleri aykırı davranış gördüğü zaman bunu konseyi dikkatine sunabilmekte konseyde bu konuda gerekli göreceği yönergeleri verebilmektedir. Bir anlaşmazlık durumunda uluslar arası dahimi adalet divanına gidilecek ve divanın hükmü kesin olacaktır. Daha öncede zikredildiği gibi yunan sevr`i olarak bilinen ve yunanistandanda ekalliyetlerin himaye sine dahir 10 ağustos 1920 tarihli anlaşma lozanda müttefik devletlerle (ingiltere,fıransa, italya,japonya) yunanistan arasında imzalanan 16 numaralı protokolle teyit edilip lozanla birlikte yürürlüğe girmesi sağlanıyor.Böylece batıtrakya türklerini hak ve hukuku lozanda 2 belge ile tespit edilmiştir bu belgelerden biri müttefik devletlerle birlikte türkiyeninde taraf olduğu azınlıkların himayesi başlıklı 37.-45. maddeler diğeride müttefiklerle yunanistan arasında imzalanan yunan sevr`ini geçerli kılan 16.numaralı protokoldu.Batıtrakya türkleri birncisinde yunanistanın baskıları karşısında statülerini korumada hak ve hukukunu aramada türkiyeye müracaadda bulunabileceklerdir. ikincisinde ise hak ve hukuk arama mücadelesini milletler topluluğunun devamı olan birleşmiş milletler bünyesinde sürdürebileceklerdir. BATI TRAKYA TÜRK CUMHURİYETİNİN MİLLİ MARŞI Ey Batıtrakya`lı asil Türk çocuğu ne mutlu sana; Sen hayat verdin kanınla milli kurtuluş savaşına; Yüce kahramanlığın nakşedildi cihanın her yanına; Selam duruyor milletler senin şu milli bayrağına. Bastığın şu yerler senin şanlı şehitlerinle dolu; Düşmanlar taciz edemez yüce kahramanların ruhunu; Şanlı şehitlerin sarılmış kurtuluş bayrağına; Bu ne ülvi şereftir gömülmek ecdad toprağına; Yurtta hürriyetin,istiklalin rüzgarı esiyor; Kahraman mücahitler şu pis esareti deviriyor; Bu şanlı milli istiklal savaşından asla dönülmez! Karşımıza çelik ordular da çıksa,bizi ürkütemez! Biz; milli istiklal için Meriç`i,Karasu`yu aştık; Bütün müstevlileri ezerek,yenerek hedefe ulaştık; Balkan`larda şanlı bir cumhuriyet çığırını açtık; İlk defa hürriyet fikrinin meş`alesini biz yaktık; Bu bayrak dalgalanacak, cumhuriyet yaşayacak! Karşımızdaki düşmanlar bizden ürküp kaçaçak! Binlerce yıl hür yaşayan bir milletin torunlarıyız; Şu steplerin kurd`u, arslan`ı göklerin kartalıyız; Mücahitlerin hamlesi her zaman fırtınaları andırır; Savaşta heybetimizin dehşetinden düşmanlar bayılır; Batı Trakya cumhuriyeti yaşayacak, yaşayacak! Terakkimizin karşısında milletler şaşıracak! Ey şirin Batı Trakya!. İşte nihayet esaretten kurtuldun; Ey düşmanlar!. Sanmayınki savaşlardan bu millet yorgun; Cumhuriyetin yüce bayrağı her an bu yurtta dalgalanacak; Şu bütün Batı Trakyalılar kıyamete kadar hür yaşayacak; Batı Trakya Gen.Kur.Bşk. P.Kur.Bnb.
celatin
 

Sitene Gazete Ekle
tesekkurler
 
Reklam
 
Radyo dinle
 

Radyo Komşu FM Dinle

GAZETE
 

Sitene Gazete Ekle
Namaz vakitleri
 
ONLINE SAYAC
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

Site Ekle